Nowoczesne Technologie Stabilizacji

Contact

NTS S.A.

Świętokrzyska 30/63
00-116 Warszawa


tel/fax: (0-16) 623-22-51
e-mail: biuronts@stabilizacje.net

NIP: 7922254698
REGON: 180529844

District Court for the Capital City Warsaw
XII Commercial Division of the National Court Register
No 0000348727

Initial stock capital 2 800 000PLN