Nowoczesne Technologie Stabilizacji

Struktura Grupy

City Investments S.A. to grupa kapitałowa działająca w obszarze rynku infrastruktury. Obecnie w jej skład wchodzą: Budosprzęt Kraków Sp. z o.o. oraz NTS Infrastruktura Sp.z o.o.